None

Pakalpojumi

Sniedzam konsultācijas korporatīvo stratēģiju, biznesa plānu izveides un investīciju piesaistes jomā. 

Biznesa stratēģiju konsultācijas

Biznesa plānu izstrāde

Korporatīvie pakalpojumi