None

Pakalpojumi

Sniedzam konsultācijas korporatīvo finanšu, biznesa plānu izveides un finananšu piesaistes jomā. 

Finanšu konsultācijas

Biznesa plānu izstrāde

Korporatīvie pakalpojumi